LNG Tankları

Doğal gaz, içeriğinde yaklaşık %90 oranında metan gazının yanısıra etan, propan, bütan gazları ile diğer hidrokarbonları da bulundurmaktadır. Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C’ye kadar soğutulduğu takdirde yoğuşarak sıvı faza geçer. Sıvı hale dönüşen doğalgaza “Sıvı Doğal Gaz” yada daha yaygın bilinen haliyle LNG (Liquefied Natural Gas) denir. Doğalgazın sıvılaştırılması sırasında içersinde bulunan ve yanma üzerinde olumsuz etkileri olan karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırılır. Bu da sıvılaştırılmış doğalgazın daha saf olarak ve daha verimli kullanılmasını sağlar.

Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı fazına geçerken 600 kat küçülür. Bu özelliği yüksek miktardaki doğal gazın, düşük basınçlar altında taşınabilmesi imkanını sağlar. Böylece doğalgaz boru hatlarından uzak kalan yerlerde de enerji ihtiyacına çözüm üretilmiş olur. Okul, fabrika, maden/metal işletmeleri, konut alanları vb. yerlerin herbirinin ihtiyacı farklılıklar gösterdiğinden oluşturulacak çözümler de farklılık gösterecektir.

İhtiyaç duyulan kapasiteye bağlı değişik hacimlerde toprak üstü yatay veya dikey konumlandırılabilen veya toprak altına yerleştirilen LNG depolama tankları kullanım amacına uygun aksesuarlarla donatılırlar. Yüksek kaliteli perlit vakum izolasyonu ile emniyetli, esnek ve ekonomik işletme imkanı sağlar.

Buharlaştırıcılar LNG’nin sıvı fazından gaz fazına dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yapılardır. Ortam ısısını kullanarak faz değişimini sağlayan buharlaştırıcıların (Evaporatör) geniş ısı transfer yüzeyleri olduğu için yüksek seviyede ısı değiştirme kabiliyetleri vardir. Tamamen alüminyumdan üretilen atmosferik buharlaştırıcıların hareketli parçaları olmadığı için elektriğe ihtiyaç duyulmadan çalışırlar ve bakım gerektirmezler.

Bağımsız denetim kuruluşları tasarım ve proje hesaplamalarını onayladıktan sonra imalatın her aşamasında zorunlu olan tahribasız muayene (Röntgen, penetrant v.b.), kaynakçı sertifikaları, hidrostatik test ve sızdırmazlık testi gibi testlere nezaret etmektedir. Kontrol sonucunda hidrostatik test raporu, temizleme raporu, dizayn hesapları ve boya raporlarını onaylamaktadır. Sertifika almaya hak kazanan ürünlerin üzere denetim kuruluşu tarafından soğuk damga basılarak sertifika düzenlenmektedir.

LNG tanklarında, CE ve standartların gerektirdiği bütün markalamalar yapılmaktadır.

LNG Tankları