Isı Kazanları

İşletmelerde proseslere gerekli buharı elde etmek için kullanılan, küçük su ve yüksek buhar hacmine sahip, yüksek kalitede buhar üreten kazanlar,

Muhtelif proseslerden çıkan ısı ve enerji yüklü atık gazların ve egzoz gazlarının enerjilerinin geri kazanılmasını sağlayan kazanlar,

Tarımsal ürünler başta olmak üzere bio atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlayan kazanlar,

300°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ısı enerjisi ihtiyacını etkin ve güvenli bir biçimde karşılamak için ısı taşıyıcı akışkan olarak termik yağların kullanıldığı kazanlar,

Isı Kazanları