Isı Çevrim Sistemleri

Enerji sistemleri zincirinin önemli halkalarından birisi de ısı çevrim sistemleridir. Isı değiştiriciler (eşanjör) ve buharlaştırıcılar (evaparatör) olmak üzere farklı amaçlar için kullanılan ısı çevrim sistemleri üretmekteyiz.

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır. Genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir.

Kullanım alanları çok geniştir. Proses, petrokimya, enerji santralleri, bina ısıtma soğutma, klima santralleri, soğutma, gemi inşa, kağıt üretimi, atıksu, ısı geri kazanımı, ve diğer endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıvılaştırılmış olarak taşınan ve depolanan Karbondioksit (CO2), Oksijen (O), Azot (N), Argon (Ar) ve diğer gazlaşabilen sıvıların buharlaştırılması amacıyla kryojenik tanklarla birlikte buharlaştırıcılar (evaparatör) kullanılır. Ortam ısısı ihtiyaç duyulan enerijiyi karşılar ve evaporatörden geçen kriyojenik sıvı buharlaşarak yeniden gaz fazına geçer ve kullanıma girer.

Buharlaştırıcılarımız, özel alüminyum alaşımından ekstürüzyon metoduyla üretilen kanatlı boruların seri ve paralel bağlanması suretiyle imal edilirler. Ortam ile etkileşime açık kanatların oluşturduğu alan sayesinde yüksek ısı transferi sağlayabilen bu buharlaştırıcı tipi ihtiyaç duyulan gaz kapasitesini pek çok uygulamada sağlamak için yeterlidir.

Kriyolet, akışkan miktarı, çalışma süresi, ortam sıcaklığı, bağıl nem, donma süresi, buharlaştırıcının çalıştığı bölgenin coğrafi yüksekliği, rüzgar, güneş radyasyonu, işletme basıncı gibi buharlaştırıcı performansını doğrudan etkileyen faktörleri dizayn parametreleri olarak hassasiyetle değerlendirerek ihtiyacı karşılamak üzere değişik kapasitelerde tank basınçlandırıcısı, alçak ve yüksek basınçlı buharlaştırıcılar üretmektedir.

 

Isı Çevrim Sistemleri