Endüstriyel Tanklar ve Kaplar

Kriyolet'in mühendislik yetenekleri sayesinde özel endüstriyel tanklar ve basınçlı veya basınçsız kaplar üretilmektedir. Bu grup içinde Buffer Tanklarını, Sıvı Yakıt Tanklarını ve Genleşme Tanklarını sayabiliriz.

Buffer Tankları, ek su hacmine ihtiyaç duyulan tüm soğutulmuş su uygulamalarında, sistem su hacmini artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir tanktır. Konfor veya endüstriyel amaçlı bir soğutma sisteminin düzgün ve verimli işletilebilmesi için, devredeki toplam su hacmi belli bir miktarın üzerinde olmalıdır. Bu miktar kapasiteye ve istenilen kontrol hassasiyetine bağlı olarak belirlenir.

Sıvı yakıt tankı, özellikle ısıtma ve buhar üretim sistemlerinde gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyla kullanılan yakıtın konulduğu tanklara denir. Basit bir yakıt tankı dolum (yakıt tankı güvenli bir şekilde doldurulabilmelidir), yakıtın saklanması (sistem kaçak ve buharlaşmaya karşı güvenli olmalıdır), ölçüm (tankta kalan yakıt miktarı ölçülebilmeli ya da gözlemlenebilmelidir), havalandırma (eğer yüksek basınç koruması sağlanmamışsa, buharlaşma mutlaka valfler-vanalar aracılığıyla salınmalıdır) ve motoru besleme (bir pompa yardımıyla) üniteleri ile entegre edilir.

Genleşme tankları'nın amacı, sistemde oluşabilecek fazla basıncı absorbe etmek ve gerektiğinde oluşan bu enerji potaniyelini sisteme geri vermektir. Tank bu işlevini içindeki önceden  basınçlandırılmış gaz (hava-azot) ve değişen sistem basıncı, hacmini değiştirerek dengeleyen membran sayesinde yerine getirir. Tankın iç çeperi ile membranın dış yüzeyi arasında kalan gaz, basıncı sabit tutar ve bu sabit dış basınca göre membran genişleyip büzüşerek sistemdeki istenmeyen basınç değişimlerini absorbe eder.

Kriyolet, küçük, orta veya büyük çaplı tüm depolama ve taşıma tankları ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde, en yüksek kalitede dizayn, üretim ve mühendislik hizmeti sunar.

Endüstriyel Tanklar ve Kaplar